Hiện có 3 người xem / 1293217 lần xem
         info@sachvatranh.com       84 (0) 1 222 929 703        
 
BỘ SÁCH BẰNG PHÁP VĂN THẾ KỶ THỨ XIX ĐÃ THÀNH TÀI SẢN CHUNG KHÔNG CÒN BẢN QUYỀN

Bộ sách nhan đề là “Lịch Sử Cuộc Đại Cách Mạng Pháp” (Histoire de la Révolution Française) của tác giả Louis Adolphe Thiers, một chính khách, nhà báo và sử gia Pháp sinh ở Marseille năm 1797 và qua đời ở Saint-Germain-en-Laye năm 1877. Xuất thân là một luật sư, tác giả Thiers đã sống một cuộc đời thật sôi nổi và giữ toàn những chức vụ quan trọng như chủ tờ báo đối lập (tờ National), dân biểu, tổng trưởng nội vụ của Louis-Philippe (1832-1834), Thủ tướng (1836) vv... Dưới thời đệ nhị Cộng Hòa, ông là thủ lãnh đảng Bảo Hoàng và ủng hộ Louis Napoléon ra ứng cử tổng thống, nhưng sau vì Thiers chống lại việc tái lập Đế Chế, ông phải đi lưu vong sau cuộc đảo chính xảy ra vào ngày 2 tháng 12, 1851. Năm 1852, ông trở về từ Thụy sĩ và lại được bầu làm dân biểu thành Paris, lại làm thủ tướng và cuối cùng thì làm Tổng Thống Lâm Thời của nền Đệ Tam Cộng Hòa (tháng 8, 1871) và 6 năm sau ông qua đời ở tuổi 80.

       

  

Vài hình minh họa trong quyển 1 của bộ sách.

Bộ “Lịch sử Đại Cách Mạng Pháp” của ông được xuất bản lần đầu trong các năm 1823 đến 1827 và được chia làm 10 tập, nhưng lần xuất bản này có rất ít minh họa. Phải mãi tới năm 1865 và 1866 mới có ấn bản mới ra đời 11 năm trước khi tác giả qua đời. Bộ này chỉ có 2 tập, mổi tập 800 trang khổ 20 x 29 cm, nhưng đặc biệt là bộ mới này được minh họa bởi một họa sĩ minh họa rất nổi tiếng là Yan Dargent và bộ mới này cứ cách 2 trang (đôi khi chỉ cách 1 trang) lại có 1 minh họa bằng bút sắt cực đẹp (vì lúc đó hình chụp còn ở giai đọan phôi thai) và như vậy, với 1600 trang sách, bộ sách có đến gần 900 minh họa cho ta biết được dung nhan của hầu hết các nhân vật nổi tiếng trong Đại Cách Mạng Pháp như, Marat, Danton, Robespierre, Lafayette, Mirabeau, Camille Desmoulins, (trên 200 nhân vật) kể cả những người như Charlotte Corday, người đã hạ sát Marat vv... Khác với các bộ được truy cập ở trên mạng, thường là thiếu và không đầy đủ số trang, bộ sách do CLB Sách Xưa và Nay giới thiệu hoàn toàn đầy đủ không mất một trang nào có minh họa. và đặc biệt hơn cả là BỘ SÁCH NÀY ĐÃ THUỘC VỀ LÃNH VỰC CHUNG (TOMBER DANS LE DOMAINE PUBLIC) CÓ NGHĨA LÀ KHÔNG CÒN BỊ CHI PHỐI BỞI LUẬT BẢN QUYỀN VÀ CÔNG ƯỚC BERNE. Do đó, nếu có ai muốn khai thác, cả bản văn lẫn các minh họa thì chỉ việc liên lạc với người giữ sách ở số điện thọai 8.422340 để thỏa thuận với nhau một hợp đồng khai thác, ngòai ra không cần phải thảo luận về bản quyền với một ai khác cả.

     

Vài hình minh họa trong quyển 2 của bộ sách.

Bài đã đăng
VÀI NÉT VỀ NAPOLÉON
Giới thiệu sách lịch sử
“L’INDO-CHINE”
Cuốn Lịch Sử Việt Nam (An Nam)
 
Netadong.com thiết kế