Hiện có 10 người xem / 2417884 lần xem
         info@sachvatranh.com       84 (0) 1 222 929 703        
 
Dịch giả - Tác giả

VŨ ANH TUẤN

* Sinh ngày 24-3-l937 tại Hải Phòng, Bắc Việt.
* Cựu học sinh trường Thầy Dòng Hải Phòng.
* Cựu giáo sư Anh Văn
* Cựu đại diện thương mại cho Công ty Công Nghiệp nặng Ishi-Kawajima-Harima Nhật Bản
* Từ 1975 đến nay, hành nghề Dịch Giả, chuyên dịch các sách Văn Học từ Việt sang Anh văn, Pháp văn.

Các bút hiệu đã dùng: Vũ Thư Hữu, Vũ Thiên Kim, Huỳnh Nguyệt Anh, Trần Thúy Nga, Đặng Minh Quyên, Huỳnh Song Anh, Huỳnh Lệ Anh, Đỗ Thiên Thư, Hoàng Kim Thư, Đào Minh Diệu Xuân và Lệ Ngọc.


Các tác phẩm Dịch thuật đã được xuất bản:

- VIỆT NAM, VĂN MINH VÀ VĂN HÓA (VIETNAM CIVILIZATION AND CULTURE) - 452 trang - bản dịch từ Pháp văn sang Anh văn tác phẩm nhan đề là "CONNAISSANCE DU VIETNAM" của hai đồng tác giả PIERRE HUARD và MAURICE DURAND thuộc Trường Viễn Đông Bác Cổ. Nguyên bản bằng Pháp văn được xuất bản năm l954 tại Hà Nội và bản dịch ra Anh Văn được xuất bản năm 1992 tại Tp. Hồ Chí Minh.

- TẾT CẢ VIỆT NAM VÀ BÁO XUÂN NAM KỲ - 105 trang, bản đặc biệt của Tạp chí Giáo Dục và Đại học chuyên nghiệp, năm 2000 (VIETNAMESE LUNAR NEW YEAR FESTIVAL & A HISTORY OF SPRINGTIME MAGAZINE IN COCHIN CHINA - SPECIAL ISSUE OF THE UNIVERSITY AND VOCATIONAL EDUCATION MAGAZINE) - 2000

- HỒN QUÊ HƯƠNG QUA TRANH LỤA CỦA HOẠ SĨ NGUYỄN THỊ TÂM (SOUL OF THE HOMELAND THROUGH ARTIST NGUYEN THI TAM' S SILK PAINTINGS) National University Publishing House - January 2005 - 190 trang.

- THỜI GIAN VÀ BIỂN KHƠI (TIME AND THE SEA) - 280 trang. Tập thơ của Việt Nguyễn (Collection of Poems by Viet Nguyen) 2006.

- NGỌA VÂN YÊN TỬ (YEN TU. THE CRADLE OF CLOUDS) - 180 trang - thơ Hoàng Quang Thuận (Collection of Poems by Hoang Quang Thuan) NXB Hội Nhà Văn Hà Nội (Writers' Association Publishing House) 2005.

- THI VÂN YÊN TỬ (THE POETIC CLOUDS OF YEN TU) - 360 trang - Thơ Hoàng Quang Thuận (Collection of Poems by Hoang Quang Thuan) NXB Giáo Dục Hà Nội (Education Publishing House in Hanoi) 2006

- SẮC HƯƠNG CHO ĐỜI (SCENT AND BEAUTY FOR PEOPLE AND LIFE) - 174 trang - Thơ Vũ Mão (Collection of Poems by Vu Mao) NXB Trẻ (Youth Publishing House) 2008

- BỐN MÙA (FOUR SEASONS) - 844 trang. Thơ Trần Nhuận Minh (Collection of Poems by Tran Nhuan Minh) NXB Văn Học Hà Nội (Literature Publishing House) 2008

- HỘI THẢO THI VÂN YÊN TỬ CỦA HOÀNG QUANG THUẬN (WORKSHOP ON THE THI VAN YEN TU BY HOANG QUANG THUAN) - 248 trang - NXB Giáo Dục (Education Publishing House) 2009

- NGUYỄN GIA TRÍ NÓI VỀ SÁNG TẠO (PAINTER NGUYEN GIA TRI'S WORDS ON CREATION) - 445 trang - NXB Văn Nghệ (Literature and Arts Publishing House) 2010

- BẢN TÓM LƯỢC VỀ CÁC DI TÍCH LỊCH SỬ Ở CÔN ĐẢO (EXPOSÉ SOMMAIRE SUR LA ZONE DES VESTIGES HISTORIQUES À CÔN ĐẢO) - 60 trang - dịch từ Việt văn ra Pháp văn (Traduit du Vietnamien en Francais) NXB Văn Nghệ (Literature and Arts Publishing House) 2005

- MIỀN DÂN GIAN MÂY TRẮNG thơ TRẦN NHUẬN MINH (THE WHITE CLOUD POPULAR AREA poems by TRAN NHUAN MINH) _ NXB Văn Học in lần thứ 3 năm 2011 với BẢN DỊCH ANH NGỮ CỦA DỊCH GIẢ VŨ ANH TUẤN (3rd printing in 2011 with an English translation by Vũ Anh Tuấn)

TÀU XANH LƯỚT GIỮA BIỂN TRỜI - Thơ VŨ ĐÌNH HUY song ngữ Việt Anh (A BLUE SHIP GLIDING OVER THE BOUNDLESS SEA - Vietnamese English bilingual poems by Vũ Đình Huy) _ NXB Văn Học, 2012 (Literature Publishing House, 2012) với bản dịch Anh ngữ của dịch giả Vũ Anh Tuấn (with an English translation by Vũ Anh Tuấn).

NỤ HÔN MUỘN

Tập truyện ngắn của hai tác giả
VŨ ANH TUẤN và ĐÀM LAN,
Nhà xuất bản Hội Nhà Văn - 2012.


Trinh Thiêng (Tuyển tập 9 bài thơ tình) Việt-Anh-Pháp của Bùi Minh Quốc với 1 bản dịch tiếng Anh của Vũ Anh Tuấn, và một bản dịch tiếng Pháp của Trần Thiện Đạo - Virginal and Sacred (Collection of 9 trilingual love song poems by Bui Minh Quoc, with an English translation by Vu Anh Tuan, and a French translation by Tran Thien Dao.

Tập Thơ Vườn Hồng A.B.C. của các đồng tác giả Lan Hinh và Giang Lam - Nhà Xuất Bản Văn Hóa Saigon 2008 - Bản dịch Anh Ngữ của Vũ Anh Tuấn (ABC Rose Garden Poems by co-authors Lan Hinh and Giang Lam - Saigon Cultural Publishing House - 2008 - English version by Vũ Anh Tuấn)

Tập thơ Mây bạc của các thành viên câu lạc bộ sách Xưa và Nay _ Nhà xuất bản Phương Đông - 2014.
Các truyện ngắn và truyện dịch đã đăng trong nguyệt san Pháp Luật và trong một số tạp chí từ 1997-2000
Hai mươi năm đam mê họa phẩm Tạ Tỵ (20 Years of Collecting Tạ Tỵ's Paintings)_ Lune Collection


The Breath of the Soul, Rev. Joseph Nguyễn Hữu Triết _ 2016, Vũ Anh Tuấn dịch thuật.

Truyện vui thời @, tác giả Vũ Anh Tuấn, Nhân Ảnh 2018.a

a

Và tác phẩm được xuất bản toàn cầu:

*

*

*

Các tác phẩm chưa được xuất bản (Unpublished Works):(T

- ACTIVITES DE LA SOCIETE ENFANTINE ANNAMITE DU TONKIN par NGO QUY SON (ACTIVITIES OF ANNAMESE CHILDREN'S COMMUNITY IN TONKIN by NGÔ QUÝ SƠN), dịch từ Pháp văn ra Anh văn (Translated from French into English) l998

- L'ART À HUE (FINE ARTS IN HUE) Dịch từ Pháp văn sang Anh văn (translated from French into English) l999

- TECHNIQUES DU PEUPLE ANNAMITE par Henri Oger (TECHNIQUES OF THE ANNAMESE PEOPLE by Henri Oger) Dịch từ Pháp văn sang Anh văn (translated from French into English)

Hảo Mộng, tác phẩm duy nhất bằng Việt và Anh ngữ của dịch giả Vũ Anh Tuấn:

 
Netadong.com thiết kế