Hiện có 24 người xem / 2366601 lần xem
         info@sachvatranh.com       84 (0) 1 222 929 703        
 

Sinh năm 1920, mất năm 1988 tại Hà Nội. Ông tốt nghiệp trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, khoá 1941 – 1946.
Nhà phê bình mỹ thuật Thái Bá Vân viết: "Cuộc rong chơi can đảm, lầm lì của Bùi Xuân Phái bằng cây bút vẽ và bằng bảng màu của mình là đẹp và có ý nghĩa cho Hà Nội, cho chúng ta mãi mãi. Làm chứng cứ lịch sử cho một nền hội họa đi nữa, sao bằng làm chứng cứ nhân văn cho một ý thức nghệ thuật ". 
 
Netadong.com thiết kế