Hiện có 4 người xem / 1912796 lần xem
         info@sachvatranh.com       84 (0) 1 222 929 703        
 
Tên thật là Trần Kim Yên.
Sinh năm l942 tại Hà Nội.
Tốt nghiệp trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Gia Định.


 
 
Netadong.com thiết kế