Hiện có 7 người xem / 1912686 lần xem
         info@sachvatranh.com       84 (0) 1 222 929 703        
 
Hoàng Phúc Kế sinh năm 1928 tại Hà Nội.
Cựu học sinh trường Bưởi. Hoạ sĩ độc lập.
Chuyên vẽ sơn dầu theo khuynh hướng Ấn Tượng.

 
 
Netadong.com thiết kế