Hiện có 8 người xem / 1912767 lần xem
         info@sachvatranh.com       84 (0) 1 222 929 703        
 
Nguyễn Trí Minh sinh ngày 15 / 12 / 1924 tại Chợ Lớn.
Thủ khoa trường Mỹ Thuật Gia Định năm 1946.
Đã có hàng chục cuộc triển lãm các tác phẩm của ông
ở Việt Nam và các nước như Mỹ, Pháp, Nhật, v.v.


 
 
Netadong.com thiết kế