Hiện có 16 người xem / 2388803 lần xem
         info@sachvatranh.com       84 (0) 1 222 929 703        
 
Cuốn PHONG TỤC (Les Mœurs)

Là cuốn sách được in năm 1762 (M.  DCC.LVII.) của một tác giả ký tên là PANAGE và là một cuốn sách bàn về Phong tục Tập quán hồi thế kỷ 18 ở Pháp, tuy mang tựa đề là Phong Tục nhưng sách bàn nhiều về lòng sùng đạo, sự khôn ngoan và đủ mọi đức tính mà một con người muốn sống tốt đẹp cần phải có. Ở đầu cuốn sách tác giả nói với một QUÝ BÀ nào đó, chắc là của tác giả rằng anh ta không ĐEM TẶNG CUỐN SÁCH CHO VUA CHÚA QUAN QUYỀN MÀ CHỈ THÍCH TẶNG CHO QUÝ BÀ ĐÓ MẶC DÙ QUÝ BÀ CHỈ Ở CÙNG ĐẲNG CẤP XÃ HỘI VỚI ANH TA, đây cũng là một điều khiến cuốn sách hấp dẫn người viết bài giới thiệu này… vì không hiểu sao anh tác giả tuy sống trước mình cả trăm năm MÀ SAO GIỐNG MÌNH ĐẾN VẬY….

 
Netadong.com thiết kế